E-İhracat Yapan Tüccarlar İçin, Paketleme ve Hava Kargo Aracılığına Yetki İzni Veren Sözleşme

1) Taraflar

  1. 1.1) Satıcı: Ürünü veya ürünleri tedarikçiden satın alarak aktarma merkezine paketlenip etiketlenerek anlaşmalı olduğu lojistik firmasına teslim edilmesi için gönderecek gerçek veya tüzel kişilik (Sözleşmede tüccar olarak belirtilir)
  2. 1.2) www.aktarmamerkezi.com adlı internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Orta Mah. Yeniçağ sk. No:13 adresinde mukim Metafast Bilişim ve Lojistik. A.Ş. (Sözleşmede aktarmamerkezi.com olarak belirtilir)

2) Sözleşmenin Konusu

Tüccarlar tarafından aktarma merkezine gönderilecek ürünü veya ürünleri paketleyip etiketleyerek tüccarın anlaşmalı olduğu lojistik firmasına teslim edecek olan www.aktarmamerkezi.com'un ve ürün veya ürünleri gönderecek olan tüccarın sorumlulukları.

3) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1) Tüccar, aktarmamerkezi.com adlı web sitesi üzerinden gerekli bilgilerini girerek üyeliğini oluşturup tedarikçiden satın aldığı ürünü aktarmamerkezi.com’a kargo ile gönderdiği andan itibaren sözleşme geçerlilik kazanacaktır.


3.2) Tüccar, aktarmamerkezi.com’a gönderdiği ürün veya ürünlerin farklı bir müşterisine satışını gerçekleştirmiştir. Tüccarın bu ürün veya ürünleri gönderim amacı sisteme yüklediği müşteri bilgilerinin aktarmamerkezi.com tarafından kullanılarak paketlenecek ürünlere etiketlenmesi ve tüccarın anlaşmalı olduğu lojistik firmasına taşıma amaçlı teslimatını gerçekleştirmesidir.


3.3) Aktarmamerkezi.com’un sorumluluğu tüccarın gönderdiği ürün veya ürünleri teslim aldığı andan itibaren başlar. Aktarmamerkezi.com, tüccarın gönderdiği ürünü olağan üstü koşullar oluşmadığı sürece teslim aldığı gün itibariyle 24 saat içerisinde tüccarın anlaşmalı olduğu lojistik firmasına sisteme yüklediği bilgiler doğrultusunda teslim edecektir.


3.4) Aktarmamerkezi.com tüccarın paketlenerek anlaşmalı olduğu lojistik firmasına teslim edilmesi için gönderdiği ürünü, tüccar istediği takdirde kontrol ederek tüccarın istediği nitelikte olup olmadığını denetleyebilcektir. Bu şekilde tüccarın ürünü satmış olduğu müşterinin doğru ürüne eksiksiz ve sağlam ulaşması sağlacaktır.


3.5) Tüccar, aktarmamerkezi.com’a tedarikçiden satın aldığı ürünü gönderirken sistemde yer alan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. (kargo etiketi, fatura, ürün görseli veya ürün linki)


3.6) Tüccar, kendi müşterisine satışını gerçekleştirdiği ve aktarmamerkezi.com’a gönderdiği ürünün niteliğini sistemde belirtecek ve eğer isterse ürünün taşıma esnasında zarar görmesini engellemek için ek paketleme yapılmasını isteyebilecektir.


3.7) Tüccar, istediği takdirde aktarmamerkezi.com’a yönlendirdiği ürün veya ürünlerin tedarikçiye geri iade edilmesini isteyebilir ve ilgili bilgilendirmeyi panel üzerinden yaparak süreci aktarmamerkezi.com’un yönetmesi için yetkilendirebilir.


3.8) Aktarmamerkezi.com, tüccarın kendisine anlaşmalı olduğu lojistik firmasına teslimatı için gönderdiği ürün veya ürünleri teslimat süresince iyi şartlarda muhafaza etmek, uygun şekilde paketlemek ve zarar görmesini engellemekle yükümlüdür.


3.9) Aktarmamerkezi.com’un tüccara karşı olan sorumlulukları, tüccarın kendisine gönderdiği ürün veya ürünleri anlaşmalı olduğu lojistik firmasına sağlam ve eksiksiz olarak teslimatını gerçekleştirmesi ile sona erer.


3.10) Tüccar, iş bu sözleşme uyarınca, aktarmamerkezi.com’un kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine süreçle ilgili bilgilendirme mailleri ve kayıtlı cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri göndermesine yetki vermektedir.


3.11) Aktarmamerkezi.com, tüccarın gönderdiği ürün veya ürünleri teslim aldıktan sonra kendi sorumluluğunda olduğu süre boyunca oluşabilecek kayıp ve zararlara karşı sorumludur, ürün veya ürünlerin kayıp olması durumunda yasal fatura bedeli üzerinden tazmin etmeyi taahhüt eder.


3.12) Tüccar, satışını gerçekleştirdiği ürünün hava kargo hizmetini aktarmamerkezi.com’un anlaşmalı olduğu servis sağlayıcılar aracılığı ile gerçekleştirmek isterse ek bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmadan, paketlenmesini istediği mallar için, aktarmamerkezi.com üzerinden yurt dışı gönderi konşimentosu oluşturarak bu hizmetten faydalanabilir.


3.13) Yurt dışı gönderiler için geçerli olan uluslararası kurallar gereği aktarmamerkezi.com, her bir paketin içeriğini kontrol etmekle yükümlüdür ve tüccar bunu bilerek bu hizmetten faydalanır.


3.14) Tüccar paketleme hizmeti için ön ödemeli paketleme kredisi kullanır, yurt dışı hava kargo hizmeti için, paketin desi ölçümü sonrası oluşan hava kargo hizmet bedelini aktarmamerkezi.com panel üzerinden kredi kartı ile ayrıca öder.


3.15) Yurt dışı hava kargo hizmeti alan tüccarlar için daha sonra oluşabilecek ek ücretler ve yurt dışından paketin tekrar iade edilmesi durumunda ortaya çıkan ücretler daha sonra tüccara ayrıca fatura edilir ve tüccar bu hizmetten faydalandığında bunu kabul etmiş olur.

4) Sözleşmenin Feshi

Sözleşme her iki taraf içinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak fes edilebilecektir, sözleşme fes edilmiş olsa bile taraflar mevcut yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.

5) İhtilaf Durumunda

Tüccarın aktarmamerkezi.com’a yüklediği bilgi ve belgeler esas alınacaktır, ayrıca sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6) Yürürlük

Tüccarın panele üye kaydı yapması ve tedarikçiden satın aldığı ürünleri anlaşmalı olduğu lojistik firmasına teslim edilmesi için aktarmamerkezi.com’a yönlendirdiği andan itibaren yürürlüğe girer.